MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Nội dung chuẩn NNGVTH

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sgd
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:52' 10-01-2010
Dung lượng: 16.1 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người


Mô-đun 2

NỘI DUNG

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NỘI DUNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong văn bản Chuẩn
Cấu trúc của Chuẩn
Giải thích nội dung các yêu cầu, tiêu chí của Chuẩn
HOẠT ĐỘNG 1
+ Tìm những thuật ngữ cơ bản ở văn bản Chuẩn
* Đọc văn bản Chuẩn
* Trao đổi nhóm, thống nhất liệt kê các thuật ngữ.
NHỮNG THUẬT NGỮ CƠ BẢN
Chuẩn
Yêu cầu
Tiêu chí
Mức
Minh chứng
Nguồn minh chứng
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
“CHUẨN” LÀ GÌ?
Theo từ điển Tiếng Việt:
Là cái được chọn làm căn cứ để đối chiếu, để hướng theo đó làm cho đúng
Là cái được chọn làm mẫu để thể hiện một đơn vị đo lường
Là cái được công nhận là đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội
“Chuẩn” trong văn bản Chuẩn NN GVTH được hiểu theo nghĩa thứ nhất và thứ ba
“YÊU CẦU” LÀ GÌ ?
- Theo từ điển Tiếng Việt”
Nêu ra điều gì với người nào đó, tỏ ý muốn người đó làm, biết rằng đó là việc thuộc nhiệm vụ, trách nhiệm hoặc quyền hạn, khả năng người ấy.
- “Yêu cầu” trong văn bản Chuẩn NN GVTH là điều đòi hỏi người giáo viên tiểu học phải đạt được về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và về kiến thức, kỹ năng sư phạm đúng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên
“TIÊU CHÍ” LÀ GÌ ?
- Theo từ điển Tiếng Việt:
Là tính chất, dấu hiệu làm căn cứ để nhận biết, xếp loại một sự vật, hiện tượng
Tiêu chí trong Văn bản Chuẩn:
Những dấu hiệu đặc trưng cụ thể hoá nội dung yêu cầu mà có thể nhận dạng trong thực tế.
Ví dụ:
Yêu cầu “Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới”, cụ thể hoá thành 4 tiêu chí:
Xây dựng được kế hoạch năm học....
Lập được kế hoạch dạy học tháng....
Lập được kế hoạch dạy học tuần...
Soạn giáo án theo hướng đổi mới
“MỨC”
Trình độ đạt được về một tiêu chí
Mức tốt: 9-10 điểm
Mức Khá: 7-8 điểm
Mức Trung bình: 5-6 điểm
Mức kém: < 5 điểm
“MINH CHỨNG”
Chứng cứ được dẫn ra để xác định một cách khách quan mức đạt được về một tiêu chí
MINH CHỨNG VỀ CÁC MỨC
CỦA TIÊU CHÍ
“Soạn được giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò”
Mức trung bình (5-6 điểm): Giáo án thể hiện đủ các mục
Mức khá (7-8 điểm): Giáo án thể hiện đủ các mục. Các mục đều được thiết kế tương đối tốt.
Mức tốt (9-10 điểm): Giáo án thể hiện đủ các mục. Các mục đều được thiết kế tốt
Mức kém (dưới 5 điểm): Giáo án không thể hiện đủ các mục.
“NGUỒN MINH CHỨNG”
Tài liệu, tư liệu, hiện vật, hành động, việc làm giúp cho xác nhận mức độ đạt được của tiêu chí.
Ví dụ: Giáo án là một nguồn minh chứng để xác nhận mức độ đạt được về kỹ năng soạn giáo án.
“CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC”

Văn bản quy định những yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm đối với người giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục tiểu học trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
CẤU TRÚC CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
HOẠT ĐỘNG 2:
Thảo luận nhóm: Tại sao Chuẩn NN GVTH bao gồm yêu cầu thuộc 3 lĩnh vực:
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
Kiến thức
Kỹ năng sư phạm
VÌ SAO CHUẨN GỒM CÁC YÊU CẦU THUỘC 3 LĨNH VỰC ?
Vị trí, vai trò của người giáo viên tiểu học
Giáo viên góp phần quyết định chất lượng giáo dục
Hoạt động của giáo viên có tác dụng to lớn đến đời sống văn hoá ở địa phương
Đặc điểm lao động của Giáo viên tiểu học
GVTH là chuyên gia nhiều môn học
GV giáo dục học sinh bằng chính nhân cách của mình
GVTH là nhà hoạt động chính trị-xã hội ở địa phương
Thời đại mới đòi hỏi cao về phẩm chất nhân cách và năng lực nghề nghiệp ở người GVTH
CẤU TRÚC CỦA CHUẨN
NỘI DUNG CỦA CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (5 yêu cầu, 20 tiêu chí)
Yêu cầu 1. Nhận thức tư tưởng chính trị...
Yêu cầu 2. Chấp hành pháp luật...
Yêu cầu 3 Chấp hành quy chế của ngành, quy định của trường...
Yêu cầu 4. Đạo đức, lối sống lành mạnh...
Yêu cầu 5. Trung thực, đoàn kết...
HOẠT ĐỘNG 3
Tìm hiểu nội dung 5 yêu cầu
Thảo luận nhóm làm rõ nội dung các tiêu chí của yêu cầu 4 và yêu cầu 5
Bộ mặt nhân cách người giáo viên ?
Đạo đức nghề nghiệp giáo viên ?
YÊU CẦU 4:
+ BỘ MẶT NHÂN CÁCH NGƯỜI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Đạo đức, lối sống lành mạnh
Có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực
Có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp
Được sự tín nhiệm, tin cậy của học sinh, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp và nhân dân.YÊU CẦU 5
+ VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP:
Trung thực trong công tác, không vị thành tích
Đoàn kết với mọi người
Chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp
Hết lòng vì học sinh thân yêu
CÁC YÊU CẦU THUỘC LĨNH VỰC KIẾN THỨC
Yêu cầu 1. Kiến thức cơ bản.
Yêu cầu 2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và
giáo dục tiểu học.
Yêu cầu 3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá.
Yêu cầu 4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã
hội
Yêu cầu 5. Kiến thức về địa phương
HOẠT ĐỘNG 4
Tìm hiểu nội dung 5 yêu cầu
Thảo luận nhóm làm rõ nội dung 3 yêu cầu 1, 2, 3
Thế nào là có kiến thức cơ bản ?
Cần có những kiến thức gì về tâm lý học, giáo dục học ?
Cần nắm được kiến thức gì về đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh?
YÊU CẦU 1
+ NẮM VỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
Nắm được chương trình và SGK toàn cấp học
Kiến thức đủ, chính xác, có hệ thống
Có kiến thức chuyên sâu
Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi
YÊU CẦU 2
+ CÓ KIẾN THỨC VỀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Đặc điểm tâm, sinh lý trẻ em ở độ tuổi 6-11 tuổi
Nắm được bản chất của quá trình dạy học, giáo dục tiểu học, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Phương pháp giáo dục học sinh cá biệt
YÊU CẦU 3
+ KIẾN THỨC VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH
Các hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá
Phương pháp, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá
Có khả năng soạn đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan, tự luận
CÁC YÊU CẦU THUỘC LĨNH VỰC KỸ NĂNG SƯ PHẠM
Yêu cầu 1. Biết lập kế hoạch dạy học, biết soạn giáo án theo hướng đổi mới
Yêu cầu 2. Biết tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh
Yêu cầu 3. Biết làm công tác phụ trách lớp (chủ nhiệm, biết tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
Yêu cầu 4. Biết quản lý chất lượng giáo dục
Yêu cầu 5. Biết xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ giáo dục
HOẠT ĐỘNG 5
Tìm hiểu 5 yêu cầu
Thảo luận nhóm làm rõ nội dung các tiêu chí của ba yêu cầu 1,2,3.
Thế nào là “Lập kế hoạch dạy học”?
Thế nào là “Biết soạn giáo án theo hướng đổi mới”?
Thế nào là “dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh”?
Thế nào là “biết làm công tác chủ nhiệm”?
Thế nào là “biết tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”?
Thế nào là biết phối hợp với đồng nghiệp, gia đình, cộng đồng, đoàn thể trong giáo dục học sinh”?
LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Lập được kế hoạch dạy học cả năm học
Lập được kế hoạch dạy học từng tháng
Lập được kế hoạch dạy học từng tuần
BIẾT SOẠN GIÁO ÁN
Xác định mục tiêu dạy học theo kiểu mục tiêu thao tác
Dự định và chuẩn bị phương tiện dạy học
Thiết kế hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh
Kiểm tra, đánh giá ở thời điểm thích hợp
Hướng dẫn học sinh thực hành, vận dụng
DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO
CỦA HỌC SINH
Biết áp dụng phương pháp dạy học tích cực
Biết phối hợp hợp lý các hình thức tổ chức dạy học
Có kỹ năng đặt câu hỏi; Kỹ năng viết bảng; kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học
Biết xây dựng môi trường học tập thích hợp
BIẾT LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
(Phụ trách lớp)
Biết lập kế hoạch công tác
Biết tìm hiểu, phân loại học sinh của lớp
Biết tổ chức các hoạt động
Biết tổ chức liên kết các lực lượng giáo dục
HOẠT ĐỘNG 6
Trao đổi trong nhóm:
Những yêu cầu, tiêu chí nào chưa rõ ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chùm ảnh hoạt động