MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Cơ cấu nhân sự

TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 1 Bùi Thị Diễm 1973 Bí thư 2 Hoàng Bùi Kim Hiền 1980 Phó bí thư 3 Đoàn Thị Điểm 1967 Chi uỷ viên ...

Chùm ảnh hoạt động