MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Tân Thạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Nhiệt tình, học hỏi và chia sẻ
Xác thực bởi Trịnh Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Anh
Đã đưa lên 294 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2736 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2372 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Chùm ảnh hoạt động