MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

12107444 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đóng tại Khu dân cư số 6, khối phố Mĩ Thạch Trung, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trường được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Trỗi vào năm 1991, lúc đó được đặt tại khu vực Văn Thánh Khổng Miếu với 5 cơ sở. Năm học 2001 - 2002 trường được chuyển về cơ sở hiện nay. Năm 2005, phường Tân Thạnh chia tách thành 2 đơn vị hành chính là Phường Hòa Thuận và...

Chùm ảnh hoạt động