MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Tiếng anh lớp 3 mới

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Diễm (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:58' 01-04-2013
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Class : 3/1
Teacher: Bui Thi Man
Nguyen Van Troi Primary School
* Play a game
Simon says
* Play a game
Simon says
* Play a game
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
Friday, December 23rd 2011
Friday, December 23rd 2011
I. Vocabulary
- father (n):
- mother (n):
- sister (n):
- brother (n):
bố
mẹ
chị, em gái
anh, em trai
- family (n):
gia đình
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
Friday, December 23rd 2011
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
* Checking vocabulary Game : Mix and Match
Friday, December 23rd 2011
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
II.Dialogue
Look, listen and repeat
Who’s this?
It’s my father.
Friday, December 23rd 2011
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
III. Sentence paterner:
A: Who’ s this?
B: It’s my father
IV. Practice
father
mother
brother
sister
Who’s this ?
It’s my……………...
2. Look and say
Who’s this ?
It’s my……………...
father
mother
brother
sister
2. Look and say
father
mother
brother
sister
Who’s this ?
It’s my……………...
Who’s this ?
It’s my……………...
Who’s this ?
It’s my……………...
Who’s this ?
It’s my……………...
Who’s this ?
It’s my……………...
Who’s this ?
father
It’s my……………...
Who’s this ?
mother
father
It’s my……………...
Who’s this ?
brother
sister
mother
father
It’s my……………...
Who’s this ?
Who’s this? Who’s this ?
It’s my father
Who’s this? Who’s this ?
It’s my sister.
Who’s this? Who’s this ?
It’s my brother
Father and mother
Brother and sister.
We’re happy together
Who’s this? Who’s this ? It’s my mother.

Let’s chant: My Family

Who’s this? Who’s this ?
It’s my
Who’s this? Who’s this ?
It’s my
Who’s this? Who’s this ?
It’s my
Father and mother
Brother and sister.
We’re happy together
Who’s this? Who’s this ? It’s my
Let’s chant: My Family

Friday, December 23rd 2011
Unit 11 : My family
Lesson 1 (1,2)
Vocabulary:
- father (n): bố
mother (n):mẹ
brother (n):anh, em trai
- sister (n):chị ,em gái
- family (n): gia đình
2. Model sentences:
A: Who’ s this?
B: It’s my father
Friday, December 23rd 2011
A Happy Family
Happy, Happy, Happy father
Happy, Happy, Happy mother
Happy, Happy, Happy children
Happy, Happy, Happy family

Yes, yes, yes, yes,
We are happy family.
Yes, yes, yes, yes,
We are happy family.











h
1. Khoanh tròn từ có tính chất khác

A. father mother

B. who what

C. He she

D. sister brother

family
we
sister
Teacher
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chùm ảnh hoạt động