MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thống kê chất lượng cuối kỳ 1(08-09)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NVT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 03-02-2009
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HKI
NĂM HỌC : 2008-2009


KHỐI LỚP
Tổng số

TIẾNG VIỆT


TOÁN


Số
lớp
Số
HS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

TL

MỘT
5
137
125
91,2
11
8
1
0,7
/
/
132
96,4
5
3,6
/
/
/
/

HAI
4
122
96
78,7
17
13,9
8
6,6
1
0,8
89
73,0
22
18,0
10
8,2
1
0,8

BA
4
111
70
63,1
40
36
1
0,9
/
/
71
64
37
33,3
3
2,7
/
/

BỐN
4
126
94
74,5
28
22,3
4
3,2
/
/
38
30,2
48
38,1
25
19,8
15
11,9

NĂM
3
79
55
69,6
23
29,1
1
1,3
/
/
37
46,8
27
34,2
15
19,0
/
/

T.CỘNG
20
576
440
76,5
119
20,7
15
2,6
1
0,2
367
63,8
139
24,2
53
9,2
16
2,8HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Trịnh Ngọc Thanh
PHÒNG GD - ĐT TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTHỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG MÔN ANH VĂN CUỐI HỌC KỲ 1
NĂM HỌC : 2008-2009

KHỐI LỚP
Tổng số

ANH VĂNSố
lớp
Số
HS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

BA
4
111
74
66,7
28
25,2
8
7,2
1
0,9

BỐN
4
126
56
44,4
41
32,5
23
18,3
6
4,8

NĂM
3
79
22
27,9
28
35,4
25
31,6
4
5,1HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Trịnh Ngọc Thanh

 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động