MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thống kê chất lượng 2004-2005 đến 2007-2008

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NVT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 03-02-2009
Dung lượng: 226.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 1 người (Hà Văn Phương)
PHÒNG GD - ĐT TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN KIỂM TRA CUỐI HKII
NĂM HỌC : 2004-2005


KHỐI LỚP
Tổng số
Hạnh kiểm

TIẾNG VIỆT


TOÁN


Số
lớp
Số
HS
Đạt
Chưa đạt
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

TL

MỘT
5
119
119
100


102
85,7
14
11,8
3
2,5
/
/
104
87,4
12
10,1
3
2,5
/
/

HAI
7
175
175
100


116
66,3
37
21,1
21
12,0
1
0,6
160
91,4
14
8,0
1
0,6
/
/

BA
7
167
167
100


128
76,6
32
19,2
7
4,2
/
/
139
83,3
19
11,4
9
5,3
/
/

BỐN
6
171
171
100


20
11,7
70
40,9
80
46,8
1
0,6
26
15,2
75
43,8
67
39,2
3
1,8

NĂM
6
168
168
100


10
6,0
76
45,2
82
48,8
/
/
77
45,8
47
28,0
44
26,2
/
/

CỘNG
31
800
800
100


376
47,0
229
28,6
193
24,1
2
0,3
506
63,3
167
20,9
124
15,4
3
0,4
BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN KIỂM TRA CUỐI HKII

NĂM HỌC : 2005-2006

KHỐI LỚP
Tổng số
Hạnh kiểm

TIẾNG VIỆT


TOÁN


Số
lớp
Số
HS
Đạt
Chưa đạt
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Giỏi
Khá
TB
Yếu
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
Sl
TL

MỘT
5
114
114
100


112
98,2
2
1,2
/
/
/

109
95,6
3
2,6
2
1,2
/
/

HAI
3
78
78
100


58
74,4
17
21,8
3
3,8
/

68
87,2
9
11,5
1
1,3
/
/

BA
4
113
113
100


96
84,9
14
12,4
3
2,7
/

88
77,9
24
21,2
1
0,9
/
/

BỐN
4
101
101
100


74
73,3
23
22,8
4
3,9
/

56
55,4
25
24,8
18
17,8
2
2,

NĂM
3
96
96
100


21
21,9
51
53,1
24
25
/

62
64,4
29
30,2
5
5,2
/
/

CỘNG
19
502
502
100


361
71,9
107
21,3
34
6,8


383
76,3
90
17,9
27
5,4
2
0,4


BÁO CÁO THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN KIỂM TRA CUỐI HKII

NĂM HỌC : 2006-2007

KHỐI LỚP
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động