MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thông báo về việc tựu trường NH 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tân Thạnh
Ngày gửi: 06h:10' 12-08-2019
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131/TB-NVT
Tân Thạnh, ngày 09 tháng 8 năm 2019


THÔNG BÁO
Về việc Tựu trường, chuẩn bị năm học 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam, trường TH Nguyễn Văn Văn Trỗi thông báo kế hoạch tựu trường, chuẩn bị năm học 2019 - 2020 như sau:
1/ Thời gian tựu trường: 7h30’ đến 9h30’ ngày 26/8/2019.
Học sinh đến nhận lớp, gặp giáo viên chủ nhiệm, nghe phổ biến kế hoạch của nhà trường đầu năm học 2019 - 2020, học tập nội qui trường, tổ chức sắp xếp lớp.
2/ Ngày khai giảng: 6 giờ 30 phút, ngày 05/9/2019 (thứ năm).
3/ Đối với các học sinh mới chuyển đến: Phụ huynh đến liên hệ văn phòng nhà trường để lập thủ tục nhập học vào lúc 8h00’ ngày 25/8/2019.
Vậy nhà trường thông báo đến quý phụ huynh và học sinh được biết, rất mong quí vị cho con em tựu trường đúng thời gian quy định.


Nơi nhận:
- Niêm yết tại trường;
- Đăng trên Weblog trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Thị Diễm 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động