MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thông báo về việc tổ chức cho HS học bù do nghỉ mưa lụt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tân Thạnh
Ngày gửi: 09h:17' 14-12-2018
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 352/TB-NVTTân Thạnh, ngày 14 tháng 12 năm 2018


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cho học sinh đi học bù do nghỉ mưa lụt

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến CMHS như sau:
Thứ bảy ngày 15/12/2018 nhà trường tổ chức dạy bù chương trình do nghỉ mưa lụt. Học sinh học 01 buổi sáng, không ăn bán trú. Phụ huynh đón con em lúc 10 giờ 45 phút.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Các bộ phận: để thực hiện;
- Hệ thống tin nhắn của cơ quan;
- Đăng tải Weblog;
Lưu: VT.
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Thị Diễm 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động