MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Thời khóa biểu năm học 2018-2019 (áp dụng từ ngày 01/10/2018)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tân Thạnh
Ngày gửi: 19h:24' 03-10-2018
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/1 - GVPT: Phạm Thị Dung
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: 10
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Thể dục Thể dục Đạo đức Tập làm văn
Tập đọc Tin học Tập đọc Kĩ thuật Toán
Toán Luyện từ và câu Toán Tiếng Anh Sinh hoạt Lớp
Khoa học Khoa học

Buổi chiều
Tiếng Anh Toán Tin học Toán Địa lý
Âm nhạc Lịch sử Tiếng Anh Kể chuyện Chính tả
Tiếng Anh Tập làm văn Mỹ thuật Luyện từ và câu Ôn luyện Toán
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/2 - GVPT: Lê Thị Thuận
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: 09
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Luyện từ và câu Tập đọc Tiếng Anh Tập làm văn
Tập đọc Toán Toán Tin học Toán
Khoa học Kĩ thuật Tiếng Anh Mỹ thuật Sinh hoạt Lớp
Toán Lịch sử

Buổi chiều
Chính tả Tin học Kể chuyện Luyện từ và câu Địa lý
Đạo đức Tiếng Anh Tập làm văn Toán Thể dục
Ôn luyện Toán Âm nhạc Khoa học Thể dục Tiếng Anh
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/3 - GVPT: Phạm Thị Khánh Hòa
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: 22
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Toán Tập đọc Toán Tập làm văn
Tập đọc Thể dục Tiếng Anh Luyện từ và câu Toán
Toán Mỹ thuật Toán Đạo đức Sinh hoạt Lớp
Khoa học Lịch sử

Buổi chiều
Chính tả Tiếng Anh Tập làm văn Tin học Địa lý
Ôn luyện Toán Âm nhạc Khoa học Thể dục Tin học
Luyện từ và câu Tiếng Anh Kể chuyện Tiếng Anh Kĩ thuật
GVPT nghỉ GVPT nghỉ

PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/4 - GVPT: Trần Thị Hữu Nghị
Áp dụng từ ngày 01/10/2018
Phòng: 07
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Tiếng Anh Tập đọc Luyện từ và câu Tập làm văn
Tập đọc Luyện từ và câu Lịch sử Toán Toán
Toán Toán Toán Khoa học Sinh hoạt Lớp
Khoa học Kể chuyện

Buổi chiều
Đạo đức Mỹ thuật Tập làm văn Thể dục Chính tả
Kĩ thuật Tiếng Anh Thể dục Âm nhạc Địa lý
Ôn luyện Toán Tin học Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh
GVPT nghỉ GVPT nghỉ

PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/5 - GVPT: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: 06
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Tiếng Anh Tin học Thể dục Tập làm văn
Tập đọc Luyện từ và câu Âm nhạc Kể chuyện Toán
Khoa học Toán Toán Toán Sinh hoạt Lớp
Toán Kĩ thuật

Buổi chiều
Tin học Đạo đức Tiếng Anh Tập đọc Chính tả
Tiếng Anh Tập làm văn Mỹ thuật Luyện từ và câu Địa lý
Thể dục Lịch sử Tiếng Anh Khoa học Ôn luyện Toán Mai 18
GVPT nghỉ GVPT nghỉ ttcđ-22


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019
LỚP 4/6 - GVPT: Huỳnh Văn Hoàng
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: 08
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Luyện từ và câu Tiếng Anh Toán Tập làm văn
Tập đọc Toán Tin học Luyện từ và câu Toán
Khoa học Tập đọc Thể dục Tin học Sinh hoạt Lớp
Toán Kể chuyện

Buổi chiều
Đạo đức Chính tả Tập làm văn Địa lý Mỹ thuật
Kĩ thuật Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tiếng Anh
Ôn luyện Toán Khoa học Lịch sử Âm nhạc Thể dục
GVPT nghỉ GVPT nghỉ

PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
THỜI KHÓA BiỂU NĂM HỌC 2018-2019
LỚP 4/7 - GVPT: Nguyễn Thị Kim Yến
Áp dụng từ ngày 01/10/2018 Phòng: Âm nhạc
0
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Luyện từ và câu Tập làm văn Luyện từ và câu Tập làm văn
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động