MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

THOI KHOA BIEU LAN 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Tân Thạnh
Ngày gửi: 16h:45' 02-10-2017
Dung lượng: 113.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP 1/1 - GVPT : Lại Thị Thu Phương Phòng: 16
Áp dụng từ ngày 02/10/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Toán Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt
Tiếng Việt Ôn luyện Mthuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Việt Tự nhiên xã hội
Toán Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
Ôn TN-XH Tiếng Việt Đạo đức Toán Ôn luyện Tviệt
Ôn luyện Tviệt Tiếng Việt Ôn luyện Tviệt Ôn luyện Toán Thủ công
Ôn luyện Toán Thể dục Ôn luyện Toán SHTT Luyện viết
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP 1/2 - GVPT : Hoàng Bùi Kim Hiền Phòng: 17
Áp dụng từ ngày 02/10/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Toán
Toán Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
SHTT Đạo đức Ôn TN-XH Ôn luyện Tviệt Thể dục
Thủ công Ôn luyện MT Luyện viết Tự nhiên xã hội Ôn luyện Tviệt
Ôn luyện Tviệt Ôn luyện Toán Toán Ôn luyện Toán Ôn luyện Toán
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
"LỚP 1/3 - GVPT : Trương Thị Tố Uyên
Áp dụng từ ngày 22/8/2011"
Áp dụng từ ngày 02/10/2017 Phòng: 18

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tự nhiên xã hội Ôn luyện Toán
Toán Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
Luyện viết Mĩ thuật Ôn TN-XH Ôn luyện Toán SHTT
Thủ công Đạo đức Ôn luyện Tviệt Tiếng Việt Ôn luyện Tviệt
Ôn luyện Tviệt Ôn luyện Toán Ôn luyện MT Tiếng Việt Thể dục
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP 1/4 - GVPT : Nguyễn Thị Hoa Phòng: 19
Áp dụng từ ngày 02/10/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Toán Toán Ôn luyện Toán Ôn TN-XH
Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
Đạo đức Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Toán SHTT
Ôn luyện Tviệt Tiếng Việt Ôn luyện Toán Mĩ thuật Thể dục
Ôn luyện Toán Thủ công Ôn luyện Tviệt Ôn luyện Tviệt Ôn luyện MT
GVPT nghỉ GVPT nghỉ


PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP 1/5 - GVPT : Lâm Thanh Thanh Phòng: 20
Áp dụng từ ngày 02/10/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Tiếng Việt Toán Thể dục Tiếng Việt
Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Ôn luyện Toán Luyện viết Tiếng Việt Ôn luyện Toán
Toán Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
Ôn TN-XH Toán Tiếng Việt Toán Ôn luyện Tviệt
Ôn luyện Tviệt SHTT Tiếng Việt Ôn luyện Tviệt Ôn luyện MT
Mĩ thuật Tự nhiên xã hội Thủ công Ôn luyện Toán Đạo đức
GVPT nghỉ GVPT nghỉ

PHÒNG GD & ĐT TAM KỲ
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018
LỚP 1/6 - GVPT : Nguyễn Thị Hòa Phòng: 21
Áp dụng từ ngày 02/10/2017

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
Buổi sáng
Chào cờ Tự nhiên xã hội Toán Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Tiếng Việt Luyện viết Tiếng Việt Âm nhạc Thủ công
Toán Tự quản Tự quản Tự quản Sinh hoạt lớp
Tự quản Tự quản
Buổi chiều
Mĩ thuật Tiếng Việt Đạo đức Thể dục Mĩ thuật
Ôn TN-XH Tiếng Việt Ôn luyện Tviệt Toán Ôn luyện Toán
Ôn luyện Toán Ôn luyện Tviệt Ôn luyện Toán Ôn luyện Tviệt SHTT
GVPT nghỉ GVPT nghỉ

"Tân Thạnh, ngày 30 tháng 9 năm 2017"
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHTLê Thị Trà My

 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động