MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Biên bản chấm KTĐK...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NVT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 08-02-2009
Dung lượng: 160.0 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
................HỌC KÌ:.....NĂM HỌC 200.....- 200....
MÔN:......................................................LỚP:........

Hôm nay, lúc .......giờ......phút ngày ......./......./........... tại trường TH Nguyễn Văn Trỗi tổ chức chấm bài KTĐK ...................học kì ...... năm học 200....- 200.....môn ................................................cho học sinh lớp .......
Chủ toạ : Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:.........................
Thư kí : Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:.........................
Cùng với sự có mặt của các GV được phân công chấm bài kiểm tra định kỳ gồm:
1,.................................................................5,...................................................................
2,.................................................................6,...................................................................
3,.................................................................7,...................................................................
4,.................................................................8,...................................................................
Trễ: ...................................................................................................................................
Vắng: ................................................................................................................................
NỘI DUNG
I/ Ông(Bà) ...........................................Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai một số nội dung;
1. Yêu cầu tổ chức chấm bài KTĐK nghiêm túc, vận dụng đúng đáp án và biểu điểm, thảo kĩ đáp án và biểu điểm, tiến hành chấm tập thể từ 3-4 bài/1 môn để rút kinh nghiệm trước khi chấm.
2. Sau khi chấm, tổ chuyên môn cần tổ chức rút kinh nghiệm theo các nội dung sau:
a. Cách tổ chức coi KTĐK và chấm bài KTĐK của học sinh.
b. Nhận xét việc giảng dạy của GV và việc học tập của học sinh.
c. Đề xuất biện pháp nhằnm nâng cao chất lượng dạy và học.
d. Góp ý về đề KT, đáp án và biểu điểm.
3. Yêu cầu về báo cáo thống kê:
- Sau khi trả bài cho HS xem, thu lại bài KT nộp về văn phòng ngày......./......./........
- Thống kê chính xác, nộp về VP ngày........../......./..........
II. TỔ CHỨC CHẤM BÀI KTĐK:
1. Phân công giáo viên:
MÔN......................................
MÔN.....................................

TT
Họ và tên
Nhóm trưởng
TT
Họ và tên
Nhóm trưởng

1


1



2


2



3


3



4


4



2. Số lượng bài KT:
a. Môn Tiếng việt:...........bài
b. Môn Toán :...........bài
3. Kết quả chấm tập thể:
MÔN...................................................
MÔN...................................

TT
Mã phách
Kết quả
TT
Mã phách
Kết quả

1


1



2


2



3


3



4


4



4. Phân công hồi phách và thống kê kết quả:
MÔN...................................................
MÔN...................................

TT
Họ và tên
Thống kê lớp
TT
Họ và tên
Thống kê lớp

1


1



2


2



3


3



4


4



5. Kết quả chấm bài KT theo lớp:
a. Môn Tiếng việt : ( Lưu ý:Dòng cuối ghi bằng mực đỏ)
Lớp
TSHS
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu



SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL













































Cộng











2. Môn Toán : ( Lưu ý:Dòng cuối ghi bằng mực đỏ)
Lớp
TSHS
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu



SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL













































Cộng











II. RÚT KINH NGHIỆM SAU KHI KTĐK:
1. Cách tổ chức coi và chấm bài KTĐK của nhà trường:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét việc giảng dạy của GV và việc học tập của HS:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Góp ý về đề KTĐK, đáp án và biểu điểm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Buổi chấm bài kết thúc lúc .............giờ .......cùng ngày.
Tam kỳ, ngày .......tháng ........năm 200.......
CHỦ TOẠ THƯ KÍ

















Avatar
Một  mẫu biên bản thể hiện việc tổ chức kiểm tra định kì vô cùng nghiêm túc. Xin được học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô !
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động