MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Chuẩn kiến thức các môn lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:01' 05-01-2010
Dung lượng: 42.7 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN TỪ CHKI ĐẾN GHKII - LỚP 4


PHÂN SỐ

Khái niệm ban đầu về phân số :
- Nhận biết khái niệm ban đầu về phân số .Biết đọc , viết các phân số có tử số và mẫu số không quá 100.
Ví dụ: Viết rồi đọc phân số chỉ phần tô đậm trong mỗi hình
Tính chất cô bản của phân số và một số ứng dụng:
- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.
Ví dụ : =

- Nhận ra hai phân số bằng nhau.
Ví dụ: trong các phân số: , , , , phân số nào bằng
- Biết cách sử dụng dấu hiệu chia hết khi rút gọn một phân số để đựơc phân số tối giản.
Ví dụ: rút gọn các phân số sau:
, , , 
- Biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.
Ví dụ : Quy đồng mẫu số các phân số:
và  và 
So sánh hai phân số:
- Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số.
Ví dụ: So sánh các phân số:
và  và 
- Biết so sánh hai phân số các mẫu số.
Ví dụ: So sánh các phân số:
và  và 
- Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé:
Ví dụ: viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.
, , 
Phép cộng phân số.

- Biết thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu số.
Ví dụ: Tính:
+ 
- Biết thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số.
Ví dụ: Tính
+ 
- Biết cộng một phân số với một số tự nhiên:
Ví dụ: Tính
+ 5
Phép trừ phân số
- Biết thực hiện phép trừ hai phân số cùng mẫu số
Ví dụ: Tính:
- 
- Biết thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số.
Ví dụ: Tính
- 
- Biết thực hiện phép trừ một số tự nhiên cho một phân số; một phân số cho một số tự nhiên.
Ví dụ: Tính
3 - - 3
Phép nhân phân số:
- Biết thực hiện phép nhân hai phân số:
Ví dụ: Tính
x
- Biết nhân một phân số với một số tự nhiên
Ví dụ: Tính
x 3
Phép chia phân số
- Biết thực hiện chia hai phân số ( bằng cách nhân phân số thứ nhất với phân số thứ hai “đảo ngược” )
Ví dụ: Tính
:
- Biết thực hiện phép chia phân số trong trường hợp phép chia đó có số chia là số tự nhiên.


Ví dụ: Tính
: 3
Biểu thức với phân số:
- Biết tính giá trị của biểu thức các phân số theo các quy tắc như đối với số tự nhiên:
Ví dụ: Tính
+ -  x : 
9) Tìm một thành phần trong phép tính.
- Biết tìm một thành phần chưa biết trong phép tính(như đối với số tự nhiên)
Ví dụ: Tìm x
a) x + = b) x - = 
c) x : = d) : x = 

II. ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG :
Ki-lô-mét-vuông.
Ví dụ : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
1 km2 = . . . m2 5 km2 = . . . m2 2 000 000 m2 = . . . km2

III.YẾU TỐ HÌNH HỌC:
1) Hình bình hành:
- Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.
Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD. Hãy ghi tên:
a) Hai cặp cạnh đối diện song song.
b) Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
- Biết cách tính chu vi và diện tích của hình bình hành.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chùm ảnh hoạt động