MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

Bồi dưỡng hè GVPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD-ĐT
Người gửi: Trịnh Ngọc Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:10' 21-06-2010
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2729 /BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQLCSGD tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm GDTX .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010


Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Chương trình công tác năm 2010 ban hành theo Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/2/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ kết quả bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/ thành phố và nhu cầu về bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (CBQLCSGD), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2010 cho giáo viên, CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:
1. Mục đích bồi dưỡng
- Phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng giáo viên của những năm học trước và kết quả bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/thành phố năm học 2009 - 2010;
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giáo viên và CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên về các nội dung của chủ đề và nhiệm vụ năm học 2010 - 2011;
- Hỗ trợ giáo viên trong việc tiếp cận và nâng cao mức độ đáp ứng với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Nội dung bồi dưỡng
2.1. Dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/ 5/ 2006; Chương trình Bổ túc trung học cơ sở ban hành Quyết định số 48/2002/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 50/2006QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 theo Kế hoạch số 616/KH-BGDĐT ngày 4/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 187 ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nội dung này, các sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/ thành phố phía nam sẽ bắt đầu triển khai vào tháng 7/2010 sau khi Bộ tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán các tỉnh/thành phố khu vực phía nam vào cuối tháng 6/2010;
2.3. Chuẩn Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 theo Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 02/4/2010 và công văn số 1962 ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2.4. Dạy học phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh; tiếp tục nội dung bồi dưỡng giáo viên các năm học trước và triển khai kết quả các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo viên cốt cán các tỉnh/ thành phố năm học 2009 - 2010, theo Kế hoạch số 64/KH-BGDĐT ngày 11/02/2010.
2.5. Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo Kế hoạch số 745/KH-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với nội dung này, mỗi tỉnh sẽ tập huấn cho 50 CBQL hoặc giáo viên cốt cán ở mỗi cấp học trong đợt bồi dưỡng hè 2010. Mỗi giáo viên cốt cán này sẽ thực hiện nghiên cứu 1 đề tài trong năm học 2010 - 2011. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục tập huấn nhân rộng trong các năm học sau.
2.6. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các hoạt động triển khai nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đặc biệt chú trọng vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;
2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học;
2.8. Mua sắm, tự làm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học dựa theo danh mục thiết bị
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động