MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn
Gốc > Tin hoạt động >

Thông báo về việc tổ chức cho học sinh đi học bù do nghỉ mưa lụt

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 352/TB-NVT

 

 

Tân Thạnh, ngày 14 tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

 Về việc tổ chức cho học sinh đi học bù do nghỉ mưa lụt

 

           Trường TH Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến CMHS như sau:

           Thứ bảy ngày 15/12/2018 nhà trường tổ chức dạy bù chương trình do nghỉ mưa lụt. Học sinh học 01 buổi sáng, không ăn bán trú. Phụ huynh đón con em lúc 10 giờ 45 phút.

          Trân trọng!

 

          Nơi nhận:

         - Các bộ phận: để thực hiện;

         - Hệ thống tin nhắn của cơ quan;

          - Đăng tải Weblog;

-          Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Bùi Thị Diễm

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trương Tân Thạnh @ 16:34 14/12/2018
Số lượt xem: 99
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động