MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn
Gốc > Tin hoạt động >

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH ĐI HỌC LẠI SAU MƯA LỤT

PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

Tân Thạnh, ngày 11 tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc học sinh đi học lại sau mưa lụt

 

          Trường TH Nguyễn Văn Trỗi thông báo đến CMHS như sau:

          Thứ tư ngày 12/12/2018 học sinh đi lại học bình thường. Riêng đối với những vùng dân cư trũng thấp còn ngập nước chưa thể đi lại được thì phụ huynh cho con em nghỉ học và chú ý quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

          Trân trọng!

 

          Nơi nhận:

          - Hệ thống tin nhắn của cơ quan;

          - Đăng tải Weblog;

-           Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Bùi Thị Diễm

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trương Tân Thạnh @ 16:34 11/12/2018
Số lượt xem: 119
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động