MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn
Gốc > Thông tin CBGV >

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC TỔ NĂM HỌC 2016 - 2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÁC TỔ NĂM HỌC 2016 - 2017

* Tổ 1:

TT

Họ và tên GV

Dạy lớp/môn

chức vụ

Buổi dạy

Ghi chú

1

Lại Thị Thu

Phương

1.1

GV - TTCM

Bán trú

 

2

Nguyễn Thị

Hoa

1.2

GV - TPCM

Bán trú

 

3

Nguyễn Thị

Hòa

1.3

GV - TTCĐ

Bán trú

 

4

Hoàng Bùi Kim

Hiền

1.4

GV - UVBCHCĐ

Bán trú

 

5

Lý Thị Thanh

Tuyền

Dạy chức danh

 

 

 

6

Phạm Thị Thúy

Nga

Thư viện

 

 

 

7

Lê Tấn

Toản

Thiết bị

 

 

 

 * Tổ 2:

TT

Họ và tên GV

Dạy lớp/môn

chức vụ

Buổi dạy

Ghi chú

1

Nguyễn Thị

Thu

2.1

GV - TTCM

Bán trú

 

2

Phạm Thị Khánh

Hòa

2.2

GV - TTCĐ

Bán trú

 

3

Trương Thị Tố

Uyên

2.3

Giáo viên

Bán trú

 

4

Lâm Thanh

Thanh

2.4

Giáo viên

Bán trú

 

5

Ung Thị

2.5

Giáo viên

Bán trú

 

6

Ngô Thị Kim

Thương

2.6

Giáo viên

Bán trú

 

7

Trương Thị

Sinh

2.7

GV - TPCM - CTCĐ

Bán trú

 

8

Nguyễn Thị Phương

Lan

Dạy chức danh

Giáo viên

 

 

9

Phạm Thị Lệ

Thủy

Dạy chức danh

Giáo viên

 

 

 * Tổ 3:

TT

Họ và tên GV

Dạy lớp/môn

chức vụ

Buổi dạy

Ghi chú

1

Trần Thị Ngọc

Trân

3.1

Giáo viên

Bán trú

 

2

Lê Thị

Thuận

3.2

GV - TTCĐ

Bán trú

 

3

Đặng Thị Kim

Vân

3.3

GV - TPCM - TBTTND

Bán trú

 

4

Nguyễn Thị

Minh

3.4

Giáo viên

Bán trú

 

5

Phạm Thị Kim

Thắm

3.5

Giáo viên

Bán trú

 

6

Đoàn Thị

Điểm

3.6

GV - TTCM

Bán trú

 

7

Nguyễn Thị

Thủy

Tin học

Giáo viên

 

 

8

Hồ Thị Vân

Anh

Âm nhạc

Giáo viên

 

 

9

Trần Thị Dương

Tin học

Giáo viên

 

 

* Tổ 4: 

TT

Họ và tên GV

Dạy lớp/môn

chức vụ

Buổi dạy

Ghi chú

1

Trần Thị Hữu

Nghị

4.1

GV - TTCM

Bán trú

 

2

Trần Thị Thái

Hoài

4.2

Giáo viên

Bán trú

 

3

Phạm Thị

Dung

4.3

GV - TPCM - UVBCHCĐ

Bán trú

 

4

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

4.4

GV - TTCĐ

Bán trú

 

5

Huỳnh Văn

Hoàng

4.5

Giáo viên

 

 

6

Nguyễn Thanh

Hiếu

Thể dục

Giáo viên

 

 

7

Vương Thúc

Nhơn

Thể dục

Giáo viên

 

 

8

Cao Thị Bích

Đào

Mỹ thuật

Giáo viên

 

 

 * Tổ 5: 

TT

Họ và tên GV

Dạy lớp/môn

chức vụ

Buổi dạy

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Minh

Quyền

5.1

GV - TPCM

Bán trú

 

2

Huỳnh Thị

Anh

5.2

GV - TTCM

Bán trú

 

3

Võ Thị Ánh

Nguyệt

5.3

Giáo viên

Bán trú

 

4

Dương Thị Ngọc

Thuyên

5.4

GV - TTCĐ

Bán trú

 

5

Nguyễn Thị Kim

Yến

5.5

Giáo viên

Bán trú

 

6

Võ Thị Thiên

Kim

5.6

Giáo viên

Bán trú

 

7

Thái Thị Bích

Phương

Dạy chức danh

Giáo viên

 

 

8

Phạm Đông

 

TPT Đội

 

 

* Tổ VP:

TT

Họ và tên NV

chức vụ

Ghi chú

1

Lê Trần Tú

Duyên

Kế toán - TTCM

 

2

Phan Thị Thanh

Bình

Văn thư

 

3

Trịnh Thị Hồng

Y tế

 

4

Nguyễn Thanh

Tuấn

Bảo vệ

 

5

Lê Văn

Tương

Bảo vệ

 

 * Tổ Tiếng Anh:

TT

Họ và tên GV

chức vụ

Ghi chú

1

Lương Thị

Sâm

GV Tiếng Anh - TTCM

 

2

Bùi Thị

Mận

Giáo viên

 

3

Huỳnh Thị

Thủy

Giáo viên

 

4

Võ Thị Ngọc

Ân

Giáo viên

 

5

Dương Thị Vân

Anh

Giáo viên

 


Nhắn tin cho tác giả
Trương Tân Thạnh @ 11:11 05/10/2016
Số lượt xem: 368
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Chùm ảnh hoạt động