MỜI QUÝ VỊ TRUY CẬP WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ:http://nguyenvantroi.pgdtamky.edu.vn

các cuộc thi và sân chơi trí tuệ cho hs

- Nhà trường nên đưa kế hoạch, cách thức xếp giải... của các cuộc thi IOE, Violympic ... lên trang web cho phụ huynh tham khảo. Phụ huynh hỏi cách tính giải Gv đều không biết. - Kết quả các cuộc thi được upload trễ quá. Cập nhật kết quả các cuộc thi kịp thời để phụ huynh xem. Ví dụ hôm nay đã trao giải toán Violympic mà kết quả chưa được upload. - Câu lạc bộ Tiếng Anh là sân chơi cho hs, không phải là cuộc thi...

Chùm ảnh hoạt động